2018. nov. 19, hétfő
Itt vagy: Kezdőoldal / Mente Misszió

Kategória Archívum: Mente Misszió

Feed feliratkozás

Mentések Nagymaroson

IMG_5822,Közel áll hozzám ez a találkozó, és mentés fiatalként még inkább az otthonomnak érzem.”

Május 12-én, Nagymaros ismételten megnyitotta kapuit az Ifjúsági találkozónak. Idén a találkozó fő témája a Farkas Laci atya által feldolgozott főelőadáson az öröm volt. Nézzük néhány beszámolót olvasva, hogyan is élték meg a találkozót a mentés fiatalok!

Évek óta visszatérő látogatója vagyok a Nagymarosi Ifjúsági Találkozónak. Mindig nagyon várom, és lelkesen jövök. Sok ismerősömmel egész évben csak itt találkozom, és jó látni, hogy ilyen sok embert hív az Úr, és összegyűjt ezen a helyen. Idén, az én legkedvesebb papom, Farkas Laci atya volt a főelőadó aki évekig vezetett minket a Mentemisszióban. Ismerve őt, és tapasztalva, hogy milyen lelkes odaadással tanított minket, az öröm témáját igazán hitelesen tudta átadni. Hozta a tőle megszokott stílust a megmozgató zenékkel és táncokkal. Jó volt ismét hallani, és újra ott lenni Nagymaroson. Közel áll hozzám ez a találkozó, és mentés fiatalként még inkább az otthonomnak érzem. Nagymaros mindig Nagymaros marad! – Blaschke Sebestyén

IMG_5687

 

Nagy örömömre szolgált, hogy részt tudtam venni a tavaszi szervezésen is. Szerencsére újra sikerült határokon átívelve találkozni a fiataloknak. A téma különösen érdekelt, hiszen az öröm volt a főelőadás központjában. Ez lényeges téma a mostani időben, mert egyre jobban elfelejtünk örülni úgy igazából és hosszantartóan.

IMG_5775

 A témát Farkas Laci atya dolgozta fel és remek előadást hallhattunk, mely tarkított volt a személyes élményeivel, illetve mozgással, tánccal, mellyel nem hagyta, hogy ellankadjon a figyelmünk. Mentés fiatalként jó volt látni a cserkészeket, és a rengeteg fiatalt mentemissziós pólóban, és tudni azt, hogy ezzel az üggyel nem vagyok egyedül. Jó tartozni valahova, amiről tudom, hogy jó ügyet képviselünk. Szóval csak így tovább Mentemissziósok!  A találkozóra több indokból is jó eljönni. Egyrészről a főelőadás mindig aktuális és központi témákat, kérdéseket boncolgat. Továbbá olyan programokat kínálnak a rendezvényen, mellyel nagyon kevésszer tudnánk összefutni rohanó életünk során. Számtalan alkalommal tartanak műhelyfoglalkozásokat a szociális testvérek és nővérek, illetve legkülönbözőbb előadók –rendkívül mély területeket boncolgatva.

A találkozón IMG_6128kaphatok útmutatást az iránytűn vagy a kérdéseimre választ a Kálvária hegyen. Ez számomra vonzóvá teszi a találkozót, hiszen itt elmélyülhetek és megismerhetem a foglalkozások során hitem, és mindig lehet újabbat tanulni.

Másrészről számomra rendkívül fontos a szentségimádás és az, hogy a nap végén résztvehetek meggyónva a szentmisén. A szentségimádás talán a „legérzékenyebb” pontja a napnak. Nagyon jó volt látni, hogy a misét Orosz Atanáz püspök atya celebrálta. Csodás példája annak, hogy ezen az eseményen görög katolikus testvéreinkkel együtt vehetünk részt, hiszen közös a cél. – Babinszki Tomi

IMG_5761

 Már második alkalommal vettem részt a  Nagymarosi  találkozón. Idén a páromat is elhívtam és közösen vettünk részt a programokon. Különös izgalommal töltött el, hogy Laci atya lesz a főelőadó. Nagyon szeretjük hallgatni az előadásait és szívesen vagyunk a társaságában. Ezért a szentségimádás után a fakultációkból is az általa vezetett programot választottuk. A szabadidőben a Duna-parti sétán és az ebéden kívül a gyónást is beterveztük és utána még nagyobb örömmel vettünk részt a misén. Számunkra egy hatalmas élmény volt, és legközelebb is szívesen megyünk a találkozóra.  – Besenyei Viki

Ha szívesen végigélnéd/néznéd a nagymarosi eseményeket az Apostol Tv jóvoltából a következő linkeken megtalálod őket.

Napindító ima: https://www.youtube.com/watch?v=qNONKztz9lo&feature=share

Főelőadás: https://www.youtube.com/watch?v=R7OdFoKAM8Q&feature=share

Szentségimádás: https://www.youtube.com/watch?v=qtb9XfC0jlg&feature=share

 

Összerendezte: Pesti Dóri

Képek: Bodnár Pati

IMG_5787IMG_5872IMG_5933IMG_5907IMG_5949IMG_5951IMG_6077IMG_5772IMG_6153IMG_6231

Rólunk

Dr. Beer Miklós Püspök atya 2007-ben létrehozza az „egyházmegyei ifjúsági lelkész” hivatalát és megbízza vele Dr. Farkas László atyát. Gyakorlatilag ez óta létezik a Váci Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészség. A Lelkészség 2015 nyarától önálló székhelyt kap a Vác-Hétkápolnánál. Itt működik az Ifjúsági Iroda is.

Az egyházmegyei ifjúsági lelkész megbízatása:

  • az egyházmegye területéhez tartozó 12-30 éves korú fiataloknak lelkipásztori gondozása, a plébánosok munkáját segítve, kiegészítve, és a plébániák közti communiót szolgálva
  • az egyházmegye területén működő ifjúságpasztorációs törekvések összefogása
  • regionális szinten: egy-egy régióhoz tartozó plébániák fiataljaiból olyan ifjúsági, munkatársi közösségek létrehozása – és a meglévők lelkipásztori gondozása -, melyek az adott régió fiataljai számára időközi találkozókat, esetleg nyári táborokat szerveznek
  • országos szinten: az egyházmegye képviselése

Ennek a lelkészi megbízatásnak, a régiók önkénteseinek és Farkas László atya elszántságának köszönhetően válik egyházmegyei kiterjedésűvé az ifjúsági munka Egyházmegyénkben. A Váci Egyházmegyét ekkor ifjúságpasztorációs térségekre (vagyis régiókra) osztják. 2009-ben pedig Mária műveként már az egész egyházmegye területét lefedően, 7 régióban működnek az Ifjúsági Lelkészséghez tartozó regionális ifjúsági közösségek. Az Ifjúsági Lelkészséghez tartozó önkéntesek évente 4-4 regionális találkozót és 1-1 nyári tábort szerveznek térségük fiataljai számára. Az egyes régiókhoz tartozó fiatalok közösségei a környék folyóiról és a Szűzanyáról kapják nevüket például: Galga menti Nagyboldogasszony Közösség, Zagyva menti Nagyboldogasszony Közösség. Innen a „mente” elnevezés.

1987-ben, Tápió mentén fiatalok öntevékenységéből alakul egy közösség, mely a kezdetekkor lelki vezetőjének kéri fel Dr. Szegedi László atyát, aki időközben ifjúsági referensi megbízást is kap. Referensi megbízásából fakadóan, születik meg segítségével Mária műveként helyi fiatalok, papok öntevékenységéből 1992-ben a Tisza menti Nagyboldogasszony Közösség, 1993-ban a Galga menti, 1996-ban az Ipoly menti, 1998-ban a Dél-Duna menti, 2002-ben az Észak-Duna menti Nagyboldogasszony Közösség. Az évek során a kifáradás jelei mutatkoznak, így 2007-ben Farkas László atya már csak 4 működő régiós közösséget vesz át. 2016-tól 6 Ifjúsági Lelkészséghez tartozó regionális ifjúsági közösség, vagyis „mente” működik.

A hetedik térségben pedig újraértelmezési folyamat kezdődik: a Tápiómenti Nagyboldogasszony Közösség ugyanis történetének egy időszakában, Szegedi atya ifjúsági referensi megbízatásának idejétől ifjúsági régióként is értelmezte szerepét. 2007-től pedig formálisan az ifjúsági lelkészhez, Farkas László atyához tartozott. De mivel az ő lelkészi megbízatása nemcsak lelki vezetői jogosultsággal járt, mint elődjéé, ezért 2016 novemberében a közösség vezetői arra mozdulnak el, hogy a kezdeti struktúrájukhoz, a „Tápió” indulásához visszatérve nem ifjúsági régióként, hanem a Lelkészségtől független közösségként határozzák meg önmagukat, mely nem ifjúsági lelkészi, és nem papi vezetéssel, hanem civil vezetőkkel kíván működni. Lelki vezetőjük ekkor újra Szegedi atya lesz. Így ebben a térségben 2016. novemberétől egy időre nem működik Ifjúsági Lelkészséghez tartozó regionális ifjúsági közösség.

2007-ben egy gyökeres, örömteli változás történik azzal, hogy Püspök atya a korábbi referensi megbízás helyett egy sokkal szélesebb körű, egész egyházmegyére kiterjedő lelkészi megbízatást ad Farkas László atyának, mellyel feladatává teszi, már nem csupán a működő régiók vezetését, hanem rábízza az egész egyházmegye területén élő 12-től 30 éves korú fiatalokat is, hogy számukra regionális közösségeket hozzon létre, továbbá segítse és ösztönözze a plébániák ifjúsági közösségszervezői tevékenységét.

A Szűz Anya műveként már a Lelkészség első 10 éve során több mint 60 új közösség születik meg és több ezer fiatal talál otthont az Egyházban a Lelkészség önkénteseinek és munkatársainak köszönhetően. Nem beszélve a megtérésekről… Egy kisebb pünkösdi csoda tanúi lehetünk.

De hogyan kezdődött?

Farkas László atya 2007 és 2009 között végiglátogatja az egyházmegye minden plébánosát, majd az atyák és a helyi fiatalok, katekéták segítségével egy év alatt a Szentlélek Isten sürgetésére újraindítja az időközben megszűnt Galgamenti Nagyboldogasszony Közösséget és a Dél-Duna mentén leállt rendszeres találkozókat. Mindkét régióban segítségükkel elindítja a rendszeres nyári táborokat, 2008-tól. 2009-ben pedig közreműködésével létrejön a hetedik régió, a Zagyvamenti Nagyboldogasszony Közösség és ezzel az egyházmegye teljes területére kiterjed a regionális ifjúsági munka. Néhány év alatt a Szentlélek kegyelméből abban a további két régióban (Tisza, Ipoly), ahol többségében már csak gyermekek jártak ifjúsági találkozókra végre dominánssá válik az ifjúsági korosztály, míg a többi régióban eleve csak a 13 év felettiek vehetnek részt.

 Az Ifjúsági Lelkészség fogalma, célja

Fogalma: Váci Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészség = a lelkészség régiói, továbbá az ifjúsági lelkész küldetésében és feladatában osztozó, és azokat szolgáló önkéntesek, fizetett munkatársak, tevékenységek és javak együttvéve.

Célja:

A Váci Egyházmegye minden településén legyen ifjúsági közösség, amely

– Törekszik krisztusivá válni

– Saját két lábán áll,

– Felelősséget vállalnak a közösségek nemcsak egymásért, hanem az Egyházban és a társadalomban is

– Kapcsolódnak egymáshoz.

Ennek érdekében fontos: a más lelkiségekkel, mozgalmakkal, rendekkel, pasztorációs területekkel való összefogás is.

Minden tevékenységünk közvetlenül vagy közvetve a fenti cél elérésére irányul.

Az Ifjúsági Lelkészség története

2007 és 2009 között Dr. Farkas László atya végiglátogatja az egyházmegyét és egy ifjúságpasztorációs térképet készít.

A következőket állapítja meg:

– a Váci Egyházmegyéhez 290 település tartozik

– a települések kb. 70%-án nincs 14-29 éves korú fiatalok számára szervezett rendszeres katolikus ifjúsági közösségi alkalom

– Egy papra átlagosan 2-3 település ellátása hárul.

Ezen a térképen láthatóvá válik, hogy még a kisebb falvakban is lehetséges ifjúsági közösségeket megtartani, ha van rá megfelelő ember (pap, katekéta, egyéb segítő), aki foglalkozik velük.

Ebben a két évben az ifjúsági lelkész helyi önkéntesek bevonásával két régióban (ahol ez még nem volt hagyomány) elindítja a rendszeres nyári táborok sorozatát, és az akkor még hetedik régiót, a Zagyvamenti Nagyboldogasszony Közösséget.

A plébánialátogatások során fiatalok és ifjúsággal foglalkozó munkatársak kontaktjaiból, továbbá a régiós találkozókon résztvettek és az önkéntesek névsoraiból az ifjúsági lelkész egy adatbázist (VERA) kezd el építeni.

A rendszeres hírlevelek és a megnövekedett szervezési feladatok eredménye:

Dr. Beer Miklós Püspök Atya 2008 szeptemberében egy félállású (2011. aug. 1. óta főállású) irodavezető státuszt hoz létre az ifjúsági lelkész, Dr. Farkas László atya munkájának megsegítésére.

2009-ben megszületik az Ifjúsági Lelkészség hivatalos honlapja, a mente.hu.

Önkéntesek lelkesedéséből 2010. januárjában elindul egy Imaest a tiszta szerelemért.

2011 márciusában az ifjúsági lelkész egyházmegyei ifjúságpasztorációs szakmai napot hív össze, amire meglepően nagy az érdeklődés. Ennek két konkrét nagy eredménye: az Emberhalász-Misszió és a Kovászoló (Egyházmegyei közösségszervező- és vezetőképző).

Az Emberhalász-Misszió eredeti célja, hogy ifjúsági közösségszevezésre specializálódó fiatal munkatársakat tudjunk küldeni azokba a térségekbe, ahol jelenleg nincsenek ifjúsági közösségek, vagy ahol elkél egy kis segítség.

Erre a célra 2011 októberétől az egyházmegyei ifjúsági lelkész kérésére újabb 5 (3 főállású, 2 félállású), majd 2012. év elejétől még egy (fő állású) fizetett munkatársat ad mellé Püspök Atya, akiket emberhalászoknak nevezünk. Közben az eredeti cél annyiban módosul, hogy a konkrét közösségszervezést az Emberhalász-terepes munkatársak végzik, az Ifjúsági Iroda egyéb munkatársai (vagyis az Emberhalász-hátteresek) pedig közvetett módon szolgálják ezt a célt.

A terepen szolgáló emberhalászok által azóta több tucat közösség születik.

A Kovászolóban 2012. január -2013. november között 44 és 2015. január -2016. november között 42 fiatal végez, akik közül sokan közösséget kezdenek vezetni.

2012 óta évente több iskolában tartunk önkénteseinkkel és munkatársainkkal, olykor egyéb partnereinkkel (pl. szaléziak) lelki napokat. Ezt nevezzük sulimissziónak.

2011 óta több ifjúsággal foglalkozó lelkiségi mozgalommal és szerzetesrenddel szoros együttműködéseket alakítunk ki az ifjúságpasztoráció több területén. A teljesség igénye nélkül például 2014-től szaléziakkal több plébánián indítunk közösen oratóriumokat, a karizmatikusok többször tartanak bérmálkozóinknak apostolképző lelkigyakorlatokat, a szentjánosbogár közösség a játékaikkal gazdagítják közösségvezetőinket.

 2012 óta indul egy azóta olykor lankadni/elhalni tűnő kezdeményezés az öko-mente: ö=önfenntartás, k=közösségben, o=osztozva, ahol fiatalok nem csak az öko-gazdálkodás módjaival és a környezettudatos életvitel lehetőségeivel ismerkednek és azt népszerűsítik, hanem együtt gondolkodnak hasonló lelkiségű fiatalok életközösség szerű önfenntartó közösségi jövőjének lehetőségeiről.

2012 őszétől elindul a MIKSZ (Mentés Imaest Kéthetente Szerdán) a Budapesten és Budapest közelében tanulók számára.

2012 decemberében Dr. Beer Miklós Püspök atya önálló alapítványt alapít az egyházmegye fiataljai számára VIFI Alapítvány (Váci Egyházmegye Ifjúságáért a Fiatalokkal) néven. A kuratórium elnökévé az ifjúsági lelkészt, Farkas László atyát nevezi ki. Ezzel a Váci Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészség egy önálló jogi személyiséget is kap. Hamarosan számos pályázatot is elnyerünk, többek között régióink önkénteseivel.

2012 februárjában elindítjuk a MenteMédia-Missziót 40 önkéntes részvételével egy képzési hétvégén.

2012 őszén 69 fogadóhellyel és több mint 60 együttműködő iskolával a VIFI Alapítvány közreműködésével megszervezzük, hogy az érettségihez teljesítendő 50 óra iskolai közösségi szolgálatot diákjainknak lehetőségük legyen saját plébániájukon vagy régiójukban teljesíteni.

Kiemelkedő pályázati projektre nyílik lehetőségünk 2015. januártól három évre a Renovabis keretében, melyet főleg a MenteMédia, a forrásszervezés, ill. a régiók és az irodai munkatársak csapattá fejlesztésére és képzésére, valamint médiás eszközök beszerzésére fordítunk. 3 évre Budapesten a Párbeszéd Házában kapunk egy közösségi teret, a MentePontot, ami megbeszélések helyszíne, továbbá Pestre került diákjaink találkozási pontjává lesz.

Kiemelkedő alkalomnak számít az egész hétvégés Egyházmegyei Ifjúsági Zsinat 2015. novemberében, melynek folyományaként egyházmegyei szinten elindul néhány együttműködés a katekétákkal. A zsinati dokumentum itt található.

Az ifjúsági lelkész segítőiként több fizetett munkatárs, továbbá kb. 200 aktív lelkészségi önkéntes fiatal szolgál, nem beszélve a felnőtt önkéntesekről. 2014-től pedig állami támogatással 3-4 közfoglalkoztatású segíti munkánkat.

 A Mentemisszió lelkisége

A Mentemisszió tehát nemcsak a régiókat jelenti, hanem a Lelkészség összes többi tevékenységét is, melyek mindegyike ebből a sajátos MÁRIÁS MŰBŐL és régiós karizmából vagy a lelkész küldetéséből fakadt. Ezért az ifjúsági lelkészt küldetésében segítő tevékenységek és missziók mindenkoron egy sajátos egyházmegyei lelkiséget hivatottak ápolni, mely az egyházmegyei régiók lelkiségéből szervesül és célja a plébániai ifjúsági közösségek születése és megerősödése.

Az Ifjúsági Lelkészség munkatársai

Kik végzik a Mentemissziót?

 – régiók kisebb testvérei (fiatalok, katekéták, papok), alkalmi segítői

- egyéb, lelkészségi önkéntesek – alkalmi segítők, papok, katekéták

- az Ifjúsági Iroda munkatársai – emberhalászok és közfoglalkoztatottak

- más lelkiségek, mozgalmak, rendek, pasztorációs területek munkatársai, akik bekapcsolódnak a Mentemisszió céljának közös megvalósításába

Az Ifjúsági Iroda hosszú távon foglalkoztatott munkatársait emberhalászoknak nevezzük.

Az Ifjúsági Lelkészség Irodájának (Ifi Iroda) foglalkoztatott munkatársai

Az emberhalászok háromféle szolgálatra specializálódtak:

- Titkárság – központi koordináció, ők az ifjúsági lelkész legközvetlenebb munkatársai és képviselői.

-Terep-emberhalászok: ők közvetlenül építenek közösségeket az egyházmegyei plébániákon

- Háttérszolgálatos emberhalászok: a háttérben szolgálva közvetett módon segítik krisztusi ifjúsági közösségek létrejöttét, fejlődését. Ide tartoznak a médiás munkatársak, a kovászolót vezető, a gazdasági, adminisztrációs, gondnoki és forrásszervezői feladatokat ellátó munkatársak, továbbá az iskolai közösségi szolgálat egyházmegyei koordinátora.

A központi koordinációban az ifjúsági irodavezetőnek és központi koordinátornak az a feladata,

- Hogy az ifjúsági lelkész jobb keze, közvetlen munkatársa és képviselője legyen.

– Hogy megszervezze a régiófelelősök találkozóit, egyházmegyei vagy nemzetközi programokat (pl. az ifjúsági világtalálkozóra való kiutazást).

– Feladata a koordináció és egységesítés, a régiófelelősök összefogásával az Ifjúsági Irodai munkatársak koordinálásával és a Mentemisszió részterületeinek összehangolásával.

-Feladata, hogy ismerje, átlássa és koordinálja a Mentemisszió területeit (régióban, terepen és irodában egyaránt).

-segítse, hogy a Mentemisszió részei egyensúlyban egymást építsék, fejlődjenek és a Lelkészség fő célját szolgálják

– Feladata a hátterezés, hogy biztosítsa a Lelkészség régióinak és összes többi területének és missziójának lelkiségi, kommunikációs, adminisztrációs, gazdasági és technikai hátterét.

– Hogy intézze a Lelkészség ügyeit, telefonos szolgálatát

– az ifjúsági lelkész közvetlen megbízottjaként országos szinten képviselje az egyházmegyét ifjúsági területeken (egyházmegyeközi, lelkiség- és mozgalomközi)

– Feladata még az Ifjúsági Lelkészség partnereivel pl. mozgalmakkal, szerzetesrendekkel való kapcsolattartás és együttműködés, közösségek születése és megerősödése érdekében.

Nemcsak a régiók, hanem az Ifjúsági Lelkészség egyes területeinek kialakulását is Mária művének tekintjük, az egység művének. Hisszük, hogy a fiatalok megtartása az Egyházban csakis az ifjúságpasztoráció összes létező szereplőjének összehangolt együttműködésével érhető el. Ennek egyik katalizátora akar lenni a Magyar Katolikus Egyházban a Váci Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészség, melynek célja, hogy minden egyházmegyés településen lesz ifjúsági közösség. Lehet, hogy száz év múlva, de lesz!

Váci Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészség – Fiatalok imája

Drága Édesanyánk!
A Te műved, hogy fiataljaink egy nagy “mentés” lelki családot alkothatnak lelkipásztoraink körül. Hálát adunk az anyai közbenjárásodra megtapasztalt megtérésekért és csodákért, amit a Lelkészség eddigi 10 éve során Isten művelt közöttünk.
Fölajánljuk régióinkat, ifjúsági missziónkat. Anyai pártfogásoddal őrködj egységünkön és oldozd ki életünk csomóit!

Segíts – magunkat a Szentlélek vezetésének teljesen átadva – tisztának, bátornak és alázatosnak lennünk!
Veled együtt most múltunkat Atyánk irgalmába, jelenünket (meg nem szűnő) imádására, jövőnket gondviselésébe ajánljuk!
Esdekelj ki számunkra szép papi-szerzetesi és nagy családos hivatásokat!
Folyók menti Nagyboldogasszony könyörögj régióinkért, egyházközségeinkért, szeretteinkért! Ámen.

19424517_1337973476252075_7042237782949527218_n

Személyi változások

2017. aug. 1-jétől az alábbi személyi változások történtek:

Püspök atya Farkas László atyát új szolgálattal, az újhatvani plébánia vezetésével bízta meg. Utódjául Bezák Tamás atyát kérte fel ifjúsági lelkésznek. Az ő munkáját két atya segíti majd helyettes lelkészként, Fejérdy Áron atya és Maczák Tamás atya. Emellett Püspök atya megkérte Farkas László atyát, hogy tanácsaival segítse az átadás-átvétel gördülékenységét.

Kérjük további imáitokat az ifjúságért!

“Régebben az utcán focizgattunk…”

Őszintén szembe kellene néznünk azzal, hogy az a falu, ahol nincsen keresztény közösség a fiatalok számára, ifjúsági szempontból missziós területnek számít, attól függetlenül, hány egykori hittanos él ott. Az Evangélium ugyanis, ha szívünkig elér, természete szerint közösséget hoz létre. De vajon elért-e odáig? Ha igen, akkor miért nem jönnek hozzánk a fiatalok? Nekünk kell elmenni újra és újra hozzájuk az Örömhírrel. Új, missziós szemléletre volna szükség az ifjúságpasztorációban – mondja Farkas László a Váci Egyházmegye ifjúsági lelkésze. 

A Váci Egyházmegyében kiemelt fontosságot kapott az ifjúság pasztoráció. Miért tartották ezt indokoltnak?

Végiglátogattam az egyházmegye plébániáit, s ez alapján mondhatom, hogy az általános iskolás kor után településeink 74%-án nincs rendszeres ifjúsági hittan vagy közösségi alkalom fiatalok számára. Rosta Gergely szociológus 2008-as ifjúságkutatási statisztikája szerint a 14-29 éves korosztály mindössze 1%-ának van igénye arra, hogy a vasárnapi misén kívül rendszeres közösségi alkalomra járjon és részt vegyen az egyház életében. Azóta ez az arány tovább romlott.

Mi lehet az oka annak, hogy így eltűnnek a fiatalok a közösségi életből?

Egyik oka a média. A fiatalok teljesen máshogy szocializálódnak. Régen a család, az iskola és az egyház volt a szocializáció fő színtere. Ma a média már a családdal is vetekszik, nemhogy az egyházzal. Az egyház teljesen háttérbe szorult, nem kapott teret a magyar társadalomban. A média nem keresztény értékrendet közvetít. Nem abba az irányba hat, hogy a fiatalok közösséget keressenek, hanem sokkal inkább az individualizáció felé. A fiatal a gépe előtt ül, inkább virtuális kapcsolatai vannak, mint valóságosak, fél, szorong. Lételeme a szorongás, nem mer elmenni egy találkozóra vagy egy közösségbe, csak védett terekben tud mozogni. Legfeljebb van egy barátnője vagy barátja, de mással nem tud együtt szinte kimozdulni sem. Régebben az utca is közösségi tér volt. Jöttek a biciklivel és találkoztak fiúk-lányok, az utcán focizgattunk. Mára ez megszűnt. Nincsenek közösségi terek az interneten kívül. Sokan talán egyszerűen csak azért nem keresik a közösséget, mert elszoktak tőle, s már nem tudják, hogyan fogjanak hozzá. Mások azért nem látnak fantáziát benne, mert soha nem tapasztalták meg, ezért elképzelni sem tudják, hogy mit adhatna hozzá az életükhöz. Bővebben »

Ha közösséget szeretnétek…

A Váci Egyházmegye 1987-től kezdődően építette fel az ifjúsági közösségi élet regionális egységekből álló rendszerét. A térség folyóiról – Tápió, Tisza, Galga, Ipoly, Duna, Zagyva – elnevezett 7 Nagyboldogasszony Közösség, Mária példáját követve, mint édesanya akarja befogadni minden gyermekét. Isten országát kereső, Szentlélekre figyelő, eucharisztikus és máriás közösségek születettek. Farkas László ifjúsági lelkész mutatja be életüket. Az ifjúságért végzett küzdelem ezzel nem állt meg: látva az egyházban az ifjúsági közösségek számának csökkenését, új utakat keresnek.

TERKEP Hogyan épül fel a váci egyházmegyei ifjúsági modell?

A rendszerünk a fiatalok önkéntességére épül és régiónként szerveződik. Az alap a plébániai közösségek szintje, melyet a régió fog össze. Egy-egy régió számára félévente kétszer szervezünk találkozási fórumot, ahová mindenkit szeretettel várunk. Nyaranta pedig mindenütt van tábor. Egyházmegyénkben jelenleg hét régiós közösség működik. Összefogásukat a Kisebb Testvérek Közössége segíti. Ők készítik elő a találkozókat, szervezik és vezetik a nyári tábort. Olyan fiatalok alkotják, akik készek a nagyobb aktivitásra.
Minden régióban van egy felelős és egy összekötő. Az összekötő tartja a kapcsolatot velem, a helyben lakó felelős gyűjti össze a Kisebb Testvérek Közösségét.

Immár 25 éves múltra tekinthetnek vissza. Hogyan kezdődött mindez?

A kezdetek 1987-re nyúlnak vissza, amikor az akkor még egyetemista Forrai Tamás (jelenleg jezsuita) néhány budapesti barátjával eljött Tápiószentmártonba. Mertek álmodni, hogy itt össze lehet hozni a fiatalokat. Felújították a templomot, és a táborozással egybekötött felszentelésre meghívták a térség fiataljait. Ez annyira jól sikerült, hogy utána a fiatalok minden hónapban találkozni kezdtek. Érezték, szükség lenne lelki vezetőre, ezért elhívták a Sülysápon szolgáló Szegedi Laci atyát, aki hozta a körülötte lévő fiatalokat is. Megszületett az első régió, elnevezték Tápiómenti Nagyboldogasszony Közösségnek. Bővebben »

VIFI Alapítvány

használni.vastaghalAlapítvány elnevezése:
Váci Egyházmegye Ifjúságáért a Fiatalokkal Alapítvány

Rövidített név:
VIFI Alapítvány

Székhely:
2200 Monor, Kossuth Lajos u. 83.

Alapító:
Váci Egyházmegye

Bővebben »

Kik vagyunk?

Kedves Látogatónk!

Felmerülhet Benned a kérdés, hogy vajon mit takar a főoldalon a DD, ÉD, G, I, T, T, Z betű…
Hogy eme kérdésekre választ nyerj, nézd meg ezt a diavetítést!
A Mentemisszió kialakulásáról és részterületeiről itt olvashatsz röviden.

Honlapunkat Farkas László atya és önkéntes munkatársai indították 2008-ban a régiók ifjúsága számára.

Ha további kérdésed van, keress meg minket bátran az ifiiroda@vaciegyhazmegye.hu e-mail címen, vagy a +36304739597-es telefonszámon.

Szeretettel:
Tóth Klári
a Váci Egyházmegye Ifjúsági Irodájának vezetője

Fel a tetejére