2018. nov. 19, hétfő
Itt vagy: Kezdőoldal / Hit éve

Kategória Archívum: Hit éve

Feed feliratkozás

A IX. Váci Egyházmegyei Találkozón jártunk

DSC_0391VET_042 copy_kisebb

2013. június 28-án és 29-én Pásztón került megrendezésre a IX. Váci Egyházmegyei Találkozó. A kétnapos program megszervezésében Pásztó és a környék települései egyaránt segítettek, hiszen egy 5000 embert befogadó rendezvényhez szükség volt lelkes, segítő kezekre.

De mit is jelent egy ilyen találkozó a mai világban? Mint minden találkozás, ez is bizonyítja az emberek számára, hogy nincsenek egyedül. Lehetőséget kapnak lelki feltöltődésre, találkozni más hasonló gondolkodású emberekkel, és megtapasztalni mindazt, amit a hétköznapi forgatagban mindig elfelejtenek;

„Ne félj, csak higgy!”

A programok összeállításában ügyeltek a szervezők arra, hogy a legkisebb gyerekektől a legidősebb felnőttekig mindenki találjon kedvére valót. A találkozó első napján az ifjúság kapta a főszerepet. A reggeli megnyitó után, számukra túrázás, strandolás, sport volt az egész napos csapatépítő program. Ezután részt vettek az esti közös szentmisén, melyet Dr. Varga Lajos segédpüspök celebrált. Az ifjúsági programok alatt, a családosokra is figyeltek, hiszen a pici gyerekeknek játszóházat, az iskola területén kézműves foglalkozást tartottak, így a szülők a többi résztvevőkkel együtt, nyugodtan hallgathatták Szőke Gábor atya „Ne félj, csak higgy!”című előadását.  Bővebben »

Rendkívüli búcsú

Búcsú.
A szó hallatán elsőre a vásár és a dodzsem jut eszébe az embernek.
Pedig van ám egy fontos jelentése is.
A búcsú a keresztények számára iszonyú nagy kegyelmet és ajándékot jelent. Sokan nem is vagyunk tisztában vele, hogy mifélét.

búcsú (lat. indulgentia): a bűnbánat szentségében már föloldozást nyert bűnért járó,ideig tartó büntetés elengedése. A bűnök megbocsátása és a halálos bűnért járó örök büntetés elengedése a szentségi föloldozásban megy végbe. A bűnök megbocsátása után azonban visszamaradnak bizonyos ideig tartó büntetések, s a búcsú ezek eltörlése. Az Egyház Tanítóhivatala a Tridenti Zsinaton (1545-1563) fejtette ki az erre vonatkozó tanítást. A búcsú elnyerésének föltétele a kegyelem állapota, az előírt jótettek elvégzése és legalább általános szándék a búcsú elnyerésére.
Búcsút nem csak saját magunkért ajánlhatunk fel, hanem meghalt szeretteinkért is. Számukra ez különösen hasznos, megkönnyíthetjük a Mennyországig vezető utat is. Mellékesen hozzáteszem: aztán pedig már ők könyöröghetnek értünk. :)

Van is egy jó hír ehhez kapcsolódóan: 2012. október 11. – 2013. november 24-ig meghirdette aHit évét XVI. Benedek pápa. A Hit évében teljes búcsút lehet nyerni a már meglévő feltételek mellett néhány egyéb esetben is. A pápai rendeletet, mely a részleteket tárja elénk, innen tölthetitek le, illetve itt találhattok egyéb információkat is, melyek egyházmegyénkre vonatkoznak.

Hit és értelem

A Szentatya katekézise a hit és értelem közötti kapcsolatról 

XVI. Benedek pápa november 21-én, szerdán délelőtt a vatikáni VI. Pál teremben találkozott a több ezer zarándokkal a hagyományos általános kihallgatás során. A Hit évében új katekézis-sorozatba kezdett, amelynek keretében most az Istenbe vetett hit ésszerűségéről elmélkedett. A hit valós ismeretet jelent Istenről, olyan tudást, amely ízt ad az életnek és boldogságot a létezésnek. A hitet a másokért való önfeláldozásban, felajánlásban lehet kifejezni, Isten szeretete pedig felnyitja a szemet és segít megismerni az igaz valóságot. Isten ismerete tehát a hit megtapasztalása, amelyhez intellektuális és morális utat kell követni.

Ami az Istenbe vetett hit ésszerűségét illeti, a Szentatya katekézisében kifejtette: a katolikus hit szerint Isten nem egy abszurd dolog, hanem misztérium. A misztérium pedig nem irracionális, hanem az értelem, a jelentés és az igazság gazdagsága. Isten közel jött az emberhez és felajánlotta neki a megismerést teremtményi értelme korlátainak megfelelően, és ezzel egy időben kegyelmével megvilágította az értelmet, új horizontokat nyitott meg előtte, amelyek végtelenek. A hit tehát ösztönzést jelent a folyamatos igazságkeresésre – magyarázta a Szentatya a zarándokoknak, majd kifejtette, hogy egyes modern gondolkodók szerint az emberi értelem bizonyos szempontból nem képes teljességében befogadni a hit dogmáit.  Bővebben »

Hiszekegy

2012 októberétől 2013 novemberéig tart a Hit Éve. Szentatyánk azt kérte, hogy ebben az évben olvassuk újra a Katolikus Egyház Katekizmusát, amely kiadásának 20. évfordulóját ünnepli, s legyünk azon, hogy az 50 évvel ezelőtt megnyitott II. Vatikáni Zsinat tanításai is egyre inkább átmenjenek a gyakorlatba. Ebben az évben ezért a régi katekizmusok mintájára, kérdés-felelet formában tárjuk elő a Hitvallás néhány tételének értelmét. A rövidebb ún. Apostoli Hitvallás a római egyház keresztségi hitvallása volt (kelt. 125-135 között), a hosszabb Nícea-Konstantinápolyi Hitvallás 381-ben született. A Credo felépítése szentháromságos, 3 fő részből áll: Hiszek az Atyaistenben, Hiszek Jézus Krisztusban, Hiszek a Szentlélekben. Ezen túl 12 cikkelyre tagolható, hogy az apostolok számának megfelelően az apostoli hit egészét jelezzék. A Szentlélekről szóló részben van szó a szentháromságos közösségről vagyis az Egyházról. Az innen letölthető előadásban a Hiszekegy első fő részét fogjuk a teljesség igénye nélkül magyarázni.

Farkas László atya

Megkezdődött a Hit éve

XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából, 2012. október 11-i kezdettel meghirdette a Hit évét.

hit_eve_logoLegyen a most kezdődő év mint a hit éve alkalom arra, hogy hitünket jobban megismerjük – írja Erdő Péter bíboros levelében, amelyet az alábbiakban közlünk.
Egyházunk az idén október 11-én emlékezik meg a II. Vatikáni Zsinatkezdetének ötvenedik és a Katolikus Egyház Katekizmusa kiadásának huszadik évfordulójáról. A Zsinat a katolikus Világegyház püspökeit gyűjtötte egybe a pápával közösségben, az ő vezetése és tekintélye alatt. Ezért tiszteljük, ezért mértékadó a számunkra, akár csak a többi egyetemes zsinat az Egyház két évezredes történelme folyamán. Tanítása az apostolokig és Krisztusig visszanyúló hagyomány hiteles képviselete. Nem választotta el, nem állította szembe a régit és az „újat”, az „addigot” és az „azutánt”, hanem a krisztusi örömhír és az egyházi tanítás folyamatosságához híven adta elő korunk helyzetére érzékenyen figyelve az örök igazságokat. A keresztény hit Isten kinyilatkoztatásának teljességén alapul, mely Krisztusban érkezett el. Bővebben »

Fel a tetejére