2018. nov. 19, hétfő
Itt vagy: Kezdőoldal / Énekkarok

Kategória Archívum: Énekkarok

Feed feliratkozás

Karácsonyra…

Kedves Fiatalok!

Karácsony alkalmával egy kis ajándékkal kedveskedünk nektek: Ave Maria és egy Spirituálé a péceli fiatalok előadásában. Fogadjátok szeretettel!

Á. Dávid: Ave Maria Előadja a péceli AKIK (Alkalmi Katolikus Ifjúsági Kórus) vezényel Ács Dávid.

The Virgin Mary had a baby born- Spirituálé a péceli AKIK (Alkalmi Katolikus Ifjúsági Kórus) előadásában. Vezényel: Ács Dávid

Dax keresztút Budapesten

A Kőbányai Szent László Templom gitáros énekkara Dax keresztútját adja elő március 29-én 16:3DAX (2)0-kor Kőbányán, a Szent László téren a templom körül.

A főleg Pesten tanuló egyházmegyés fiataloknak egy remek virágvasárnapi program.

További részletek a facebook-on.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Az evezős tábor gitáros kórust alakított

Budapesten, Kőbányán a Szent László plébániatemplomnak 2010 óta van gitáros kórusa. Szentmiséken, és az egyházközség egyéb eseményein is közreműködnek, valamint a Máriaremetén évente megrendezett Karizmák ünnepén is találkozhatunk velük. Kuthi Krisztiánt, a kórus vezetőjét kérdeztük az énekes közösségükről:

Hogyan alakult meg a kórusotok?
Feleségemmel 2009-ben házasodtunk össze, és Kőbányára költöztünk. Ebben az évben jelentkeztünk egy nyári evezős táborba, ahol sok fiatal gyűlt össze. A vízitúra egy héten keresztül tartott. Ott vetettem fel az ifjúsági énekkar ötletét, melyet a táborozók nagy örömmel fogadtak, és Attila atya is támogatott. Így indulhatott útjára a kórus 2010-ben.

Azt mondod, mindenkihez szólni szeretnétek.
Úgy tapasztalom, hogy ez a zenei szolgálat sokaknak segít, hogy közelebb kerüljenek Istenhez. Meglátásom szerint a tizen- és huszonéves korosztályra kevesebb figyelem jut, és ez a típusú zenei vonal közelebb áll hozzájuk. Aki tud énekelni, vagy valamilyen hangszeren játszani, az ilyen formában szívesen bekapcsolódik a liturgiába és a szolgálatba, az Egyház életébe. Bővebben »

Cantate Domino Ifjúsági Ének- és Zenekar, Nagykáta

2 hetente, vasárnap, a szentmise előtt találkozunk egy röpke 2 órás, jó hangulatú próbára, ami után az est fénypontjaként szolgálunk a szentmisén énekeinkkel.

A kezdet óta hol kisebb, hol nagyobb létszámmal, de töretlenül éneklünk az Úrnak.

Mikor és milyen is volt ez a kezdet?

cd_tn2000 karácsonyára alakult az – akkor még nem énekkarként szolgáló – “csapat”. Akkor a pásztorjáték énekes/zenei részét láttuk el.

A káplán atya megkérdezett 2 fiatalt, hogy mit szólnának, ha az idei (mármint az akkori) pásztorjáték kissé rendhagyóbb lenne olyan módon, hogy a hozsannás énekek helyett gitáros ifjúsági énekek lennének? Ennek ők nagyon örültek, s valami elkezdődött…

A legelső próba a mai napig emlékeikben él. A plébánia fenti termében voltak, akkor még az énekkar további létszámához viszonyítva igen kevesen: 3 gitáros, 2 furulyás, 2 énekes.

Ezután persze bővült a társaság, mert beharangozták minden ismerős ifisnek és ministránsnak, hogy jöjjenek énekelni.

A pásztorjáték sikerére való tekintettel úgy döntöttek, hogy minden hónap utolsó vasárnap esti miséjének zenei szolgálatát vállalják. Majd volt, hogy első vasárnap szolgáltak, míg végül kialakult a 2 heti rendszeresség.

A névválasztásban néhány évvel később Dóbiás Zalán és Tóth András atyáink segítettek. Bővebben »

Filia ifjúsági énekkar Gödöllőn

Gödöllőn a gitáros miséknek több évtizedre visszanyúló hagyománya van. 1983-ban Jávorka Lajos atya kezdeményezésére, Tóth József vezetésével kezdték el általános iskolás és középiskolás fiatalok főleg Sillye Jenő dalait énekelni a miséken.

Új lendületet adott az, amikor 1987. tavaszától Gödöllő Fenyves részére, az Ora (Opus Reginae Apostolorum azaz Apostolok Királynőjének Műve) kápolna mellé költözött a pesti Katona István atya vezette katolikus karizmatikus közösség énekkarának néhány családja. Az Ora kongregációhoz akkor öt nővér tartozott, akiket az ifjúság pasztorálása miatt rendőri felügyelet alá helyeztek. Vezetőjük Asbóth Kamilla néni volt – bár a családi birtokot és vagyona nagy részét államosították – lelki- és anyagi segítséget adott a költöző fiataloknak.

Bővebben »

Gregorián kórus Szolnokon

A Senior kórus 1997-ben került megalapításra a szolnoki Belvárosi Plébánián. Az alapítás Dudinszky György kántorúr nevéhez fűződik, aki az akkori lehetőségek között főként a közép- és idősebb korosztályból verbuválta össze a szólamokat. A kórus részt vett többek között a váci egyházmegyei kórustalálkozókon, énekelt a környező települések templomaiban (Abonyban, Szandaszőlősön, stb), de többnyire a belvárosi templom liturgiájában vett részt, nagyobb ünnepek szentmiséin és a különböző találkozókon.

2001-től a kórus vezetését Kovács Attila kántor vette át, miután főállású kántorként ide került. Természetes módon továbbra is az előd által lerakott alapokon „építette” a kórust. Most már több fiatal is részt vesz a közös éneklésben, amely az évek során egy kis közösséggé formálódott.

Jelenleg a kórus 13 főből áll. Minden szerdán este 6 órakor tartja próbáit a belvárosi plébánia nagytermében, illetve a kóruson. Főként motettákat, illetve négyszólamú orgonakíséretes énekműveket énekel. Emellett fontos a magyar gregoriánum ápolása és éneklése az ünnepi szentmiséken.

Szolnokon hála Istennek több egyházi és világi kórus működik, mindegyik egy sajátos repertoárral. A Senior kórus, mint a Belvárosi Templom kamarakórusa főként arra törekszik, hogy az ünnepi szentmiséken a zenei megjelenés emelje a liturgia fényét.

Ifjúsági gitáros énekkar Szolnokon

“Legyen a dal imádság, legyen tanúságtétel Jézus Krisztusról, legyen vallomás az Egyházban megélt életről.” (Sillye Jenő)
1994 szeptemberében alakult a gitáros ifjúsági énekkar, és azóta rendszeres résztvevője a vasárnapi 9 órakor kezdődő szentmisének.
Az énekkar “munkáját” nem szereplésként fogja fel, hanem szolgálatként Isten dicsőségére és embertársaink szolgálatára. Célja a szentmise szebbé tétele, a liturgia szolgálata, s igyekszik színesebbé tenni, a gyerekek, fiatalok szívéhez közelebb hozni a szentmisék titkát, szépségét.
“Érezzük és tapasztaljuk, hogy a zene közösséget formál és egybetart bennünket, s megtanít az ég felé nézni.”
A miséken kívül részt vesz az énekkar az egyházközösség rendezvényein, ünnepein (karácsonyi pásztorjáték, farsangi fellépések, kórustalálkozók, stb.), bekapcsolódik a szolnoki ökumenikus énekkar és zenekar közösségébe is.
Próba minden pénteken 17.00-18.00-ig a plébánia hittantermében illetve vasárnap fél órával a szentmise előtt.
Ötleteket, véleményeket, kérdéseket és énekelni szerető fiatalokat, testvéreket szívesen várunka szolnoki Belvárosi Plébánia Ifjúsági Énekkarába!

Ifjúsági énekkar Pécelen

A péceli ifjúsági gitáros énekkar már több évtizede szolgál, tagjai folyamatosan cserélődnek: a feladatból „kiöregedett” generáció rendszerint átadja a terepet az újnak. Szerencsére mindig akad elég tehetséges, énekelni szerető fiatal.

Ez a fajta zenei élet nálunk az 1970-es években, Halász Endre atya idején lendült fel és azóta is virágzik. A kezdeti idők fiatal énekesei ma már nagymamák és nagypapák, de egyházközségünk fontos eseményein (pl. Karácsonyi színdarab, Húsvéti zenés passió) ma is gyakran csatlakoznak énekkarunkhoz, emelve ezzel produkcióink színvonalát.

Jelenleg 12 énekesünk és 3 gitárosunk van. Utóbbiak vezetője Almási Zita, a kórusé pedig én vagyok. Ami a hangszereket illeti, sok dalt hegedűvel illetve fuvolával is színesítünk. Hetente tartunk próbákat, szereplés előtt külön csak hangszereset is. Minden hónap utolsó vasárnapján zenélünk, a reggeli miséken. Ezt a rendet csak néha borítja fel egy-egy esemény, márciusban például az utolsó vasárnap épp Virágvasárnap, ilyenkor egy héttel előrébb hozzuk a szolgálatot.

Nem vagyunk profi zenészek, énekesek, de lelkesen, lelkiismeretesen és örömmel szolgálunk, és a hívek visszajelzései alapján kellemes hangulatot szoktunk varázsolni a miséken. Hálával, jókedvűen, szépen énekelni az Úrnak, és zenénkkel másokat is közelebb emelni Hozzá: Ezek a fő céljaink.

Fel a tetejére