2018. nov. 19, hétfő
Itt vagy: Kezdőoldal / Cserkészet

Kategória Archívum: Cserkészet

Feed feliratkozás

Milyen dolog ez a cserkészkedés?

Médiás önkénteseink egészen Ócsáig utaztak, hogy bepillantást nyerhessenek a cserkészek Nemzeti Nagytáborának eseményeibe. Kukkantsatok bele Ti is a TVSS-MMM közös beszámolójába:

Cserkészkedtünk

 Augusztus 11-19-ig tartották a cserkészek Nemzeti Nagytáborukat Ócsán. A mente.hu és a TVSS csapat ellátogatott hozzájuk.

Egy hatalmas homokos mező közepén  állunk, és amerre a szem ellát, meneteléssel és hangos énekkel, csapatok közelednek felénk. Türelemmel várunk, és ahogy egyre közelebb érnek, már biztosak vagyunk benne: ők a cserkészek.

Barna ing, különböző színes nyakkendők egyedi készítésű nyakkendőgyűrűvel. Bármikor, bárhol felismerhetők.

Ócsa egyik külterületén jártunk, ahol a cserkészet fennállásának 100. évfordulója alkalmából Nemzeti Nagytábort rendeztek. Több, mint 3000 cserkész vett részt az eseményen, határon innen és túlról minden korosztály képviseltette magát.

img_0881_resize

Bővebben »

Szent Imre Cserkészcsapat

Bemutatkozik az abonyi 916. számú Szent Imre Cserkészcsapat

1989 februárjában Nagy András plébános és Szalai Józsi bá, öregcserkész indítványozására Abonyban is újjáalakult a cserkészcsapat, így tavaly ünnepelhettük 20. évfordulónkat.

Magáról a cserkészmozgalomról, céljairól érdemes bővebben olvasni a cserkészhonlapon.

Bővebben »

Zebegényi cserkészcsapat

A csapatot még 1932-ben hozta létre gr. Károlyi Lászlóné szül. Appponyi Franciska, a falu akkori kissé szeleburdi jótevője, aki teljes mértékig felkarolta a zebegényi ifjúságot. (A cserkészcsapaton kívül más ifjúsági programokat is szervezett…) A csapat eleinte csak fiúkból állt.A II. vh. után azonban a cserkészetet eltörölték, így a zebegényi csapatot is. Titokban azonban a közösség mégiscsak összejárt kirándulásokra melyeket sokszor Beer Miklós vezetett. A titkos cserkészkedésnek Várnagy Marci bácsi volt a fővezetője, és egy-egy ilyen kirándulás megszervezésekor mind ő, mind más vezető az létével játszott.

Ezért nem is volt kérdés, hogy a rendszerváltás után 1990. okt. 28-án újraalakuljon a csapat, ami azóta rendíthetetlenül működik.

Kevesen vagyunk bár, mert az iskolából is fogynak a zebegényi gyerekek, illetve a hittanosok száma drasztikusan lecsökkent, de üde színfoltját képezzük a falunak, mint legrégebb óta működő ifjúsági szervezet a faluban.

Segítünk a falu programjainak lebonyolításában, és a templom körüli munkákban, közben viszont magunk szórakoztatásáról sem feledkezünk el:

Minden évben megyünk cserkésztáborba, ha alaklom van rá nemzetközi cserkésztalálkozókra – dzsemborikra is (így 2007-ben Angliában voltunk, most egy magyarországi közép-európai találkozóra készülünk, illetve 2011-ben Svédországba), állandó program minden évben a gyalogtúra, a számháború, filmklubok, kulturális kirándulások főleg Budapestre, biciklitúrák, kétnapos kirándulások, éjszakai kirándulások hadijátékkal, akadályversenyek, nagyobbaknak íjászat és légpuska-lövészet, lelkigyakorlat, gitáros misék. Közben épül közösségünk, készségeinket fejlesztjük – például sokan nálunk tanultak meg főzni, tüzet rakni-, és hívek szeretnénk maradni ahhoz a törvényükhöz, hogy “ahol tudunk, segítünk”.

Honlapjuk: http://5mp.eu/web.php?a=zebegenyicserkesz832&o=PJnsrm69mc

Cserkészek Gödöllőn

Csapatunk az 1920-as évek elején látta meg a napvilágot, amikor az akkori gödöllői Szent Imre Katolikus Általános Iskola néhány tanára felismerve a cserkészet értékteremtő jellegét, városunkban is elindították a cserkészetet. A csapatban egészen 1948-ig, a cserkészet itthoni, a kommunista államhatalom általi beszüntetéséig, folyt sikeresen a munka az ifjúság “emberibb emberré és magyarabb magyarrá” való nevelésével.

Ezen időszak legnagyobb kihívását, mint minden helyi cserkészcsapatnak, az 1933-as Gödöllői IV. Világjamboree szervezése jelentette, ahol több tíz-ezer magyar és ugyanennyi külföldi cserkész vett részt egy közös táborozáson.

Sajnos az 1948-as beszüntetést követően 40 évet kellet várni, hogy újra toborzásba kezdhessenek a cserkészcsapatok és a cserkészetben megjelenő értékekkel újra megismertethessék a fiatalokat. Így tehát csapatunkat is újra kellett éleszteni, ami 1989 tavaszán meg is történt Máthé László és Remsey Gábor szervezésében és a helyi Római Katolikus Egyházközség fenntartásában. A kezdeti 10-20 fiúval meginduló csapatmunka Máthé László vezetésével, olyan sikeres volt, hogy néhány év múlva már 20-30 fiú és lány vegyesen tett cserkészfogadalmat évente, ami azt jelentette, hogy 1994-re közel 100 főre duzzadt a csapat.

Jelenleg 15 őrsünk tevékenykedik aktívan, rajokat alkotva, és évről évre egyre többen vagyunk. Rendszeres raji- és csapatprogramokon veszünk részt a hetente megtartott őrsi foglalkozások mellett. A legfiatalabb tagjaink harmadikosok, vannak általános iskolás, gimnazista, egyetemista és dolgozó tagok is a csapatban. A csapatot Schnörch Andreas csapatparancsnok távollétében Pelyhe Józsi és Szilasi Vica vezetik.

Szent Gellért cserkészcsapat, Nagymaros

„A cserkészet önkéntes és politikamentes nevelő mozgalom fiatalok száma, mely mindenki előtt nyitott, származási, faji vagy vallási megkülönböztetés nélkül, az Alapító által meghatározott céloknak, elveknek és módszereknek megfelelően.”

„A cserkészmozgalom célja, hogy közreműködjék a fiatalok – mint felelős állampolgárok, és mint saját helyi, nemzeti és nemzetközi közösségek tagjai – teljes fizikai, szellemi, lelki és társadalmi képességeinek kifejlődésében.”

A gyerekekkel közvetlenül az őrsvezető foglalkozik az őrsi foglalkozások keretein belül, melyet a tagok imával kezdenek és zárnak le. A gyerekek év közben részt vesznek őrsi-, csapat- és körzeti programokon egyaránt. Az őrsök éves munkatervek szerint dolgoznak, melyet a csapatparancsnok ad át az őrsvezetőnek. Az egész éves cserkészmunkát, mely tanulás és játék egyben, a csapat a nyári nagy táborral koronáz meg minden évben, ahol a cserkész-jelöltek ünnepélyesen cserkészfogadalmat tesznek, így válnak tagjává a cserkészet nagy családjának.

Bővebben »

Kaszap István Cserkészcsapat

A turai Római Katolikus Egyházközség Tanácsa az 1992. augusztus 18-i ülésén döntött a Cserkészcsapat bejegyzéséről. A névválasztásban fontos szerepet játszott a névadó hite, hazaszeretete és tevékeny cserkészmúltja. A csapat teljes neve: 1032. sz. Kaszap István Cserkészcsapat, fenntartója: a turai Római Katolikus Egyházközség. A Tanács a Magyar Cserkész-szövetség Szabályzatának alapján létrehozta a fenntartó testületi bizottságát, mely szervezi és segíti a csapat munkáját, intézi annak pénzügyeit. Az első bizottság tagjai: Pintér János (elnök), Kuti István, Pintérné Kuti Mária, Kuti József és Pásztor László. A Tanács Barczi Zsolt hitoktatót nevezte ki a cserkészcsapat parancsnokának, melyet a Magyar Cserkészszövetség 1993. februári ülésén jóváhagyott.

Megvalósítandó cél: A turai cserkészcsapat a Magyar Cserkészszövetség tagja. A cserkészet a világ legnagyobb gyermek- és ifjúsági szervezete, 26 millió fővel. “A cserkészet önkéntes, politika-mentes, vallásos ifjúsági szervezet, mely mindenki számára nyitott, származásra és felekezetre való tekintet nélkül.” Magyarországon jelenleg 28 ezer bejegyzett tagja van.

Táborkereszt

A TÁBORKERESZT küldetése a Magyar Cserkészszövetség katolikus cserkészeihez szól, továbbá megszólítja minden hazai és külhoni Magyar Cserkészszövetség katolikus cserkészét. Pprogramjait a felkért katolikus csapatok, ill. cserkészek közreműködésével és velük együttműködve hajtja végre. A Táborkereszt jogállását tekintve a Magyar Cserkészszövetségen belül működő, jogi személyiség nélküli katolikus krisztushívők országos magántársulása. A Táborkereszt nevében szereplő katolikus jelzőt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia engedélyezte.

A TÁBORKERESZT célja az MCSSZ Alapszabályában rögzített valláserkölcsű jellemnevelés elősegítése a katolikus vallás tudatos gyakorlásával, kiemelten a személyes istenhit elmélyítésével és a jótettekre való készség fejlesztésével. A TÁBORKERESZT a Szentszék által jóváhagyott Katolikus Cserkészek Chartájának megfelelően Szent Péter mindenkori utódjával és a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciával a legszorosabban együttműködik. Szorgalmazza Jézus anyja, Mária őszinte tiszteletét. Célját Sík Sándor, Teleki Pál és Kaszap István szellemében kívánja megvalósítani, ökumenikus nyitottsággal a testvéregyházak felé. Bővebben »

Fel a tetejére