2018. dec. 16, vasárnap
Itt vagy: Kezdőoldal / VIFI / VIFI- Váci Egyházmegye Ifjúságáért a Fiatalokkal Alapítvány

VIFI- Váci Egyházmegye Ifjúságáért a Fiatalokkal Alapítvány

Segítsd adód 1%-ával a Vifi Alapítványt! Ha Neked nem megy, szólj a szüleidnek!

Név: Váci Egyházmegye Ifjúságáért a Fiatalokkal Alapítvány

Adószám: 18338269-1-13

Alapító: Váci Egyházmegy

Oszd meg adód 1%-át a VIFI-vel!

Kis filmünk ezen a linken található: https://www.youtube.com/watch?v=Ah0B_1rXZzw

 

Képkivágás

A VIFI ALAPÍTVÁNY FŐBB TEVÉKENYSÉGEI

Az Alapítvány fő célja, hogy minél több településen támogassa katolikus ifjúsági közösségek létrejöttét és megerősödését, továbbá a Váci Egyházmegye területén folyó regionális ifjúságnevelő munkát, hozzájárulva ezzel a vidék megtartó erejéhez.

Regionális, megyei, országos vagy nemzetközi ifjúsági rendezvények szervezésével és finanszírozásával, képzésekkel, egészséges életmódra neveléssel és kiadványok megjelentetésével bátorítja a fiatalok hálózatos közösségi kultúráját és kezdeményezéseit, segíti önfenntartásra való képességüket és életkezdésüket, miközben felhívja a figyelmet a fiatalok lakóhely szerinti környezetének természeti és kulturális értékeire, lehetőségeire és védelmére. Ennek érdekében a nagyvárosokba bekerült vidéki kollégistákat is megszólítja.

A VIFI Alapítvány több mint 40 helyszín felkínálásával lehetővé teszi, hogy a fiatalok saját egyházközségükben vagy régiójukban végezhessék el az érettségihez szükséges iskolai közösségi szolgálatot.

Közreműködik az ifjúság családi életre nevelésében, különböző bűnmegelőzési és prevenciós előadások (drog, szenvedélybetegségek, stb), valamint a hazaszeretetre, szülőföldjük ismeretére nevelő programok, rendezvények szervezésében és finanszírozásában, valamint támogatja az ilyen jellegű kiadványok megjelentetését. Írások, könyvek, videó- és hanganyagok, és egyéb kiadványok megjelentetésével, terjesztésével, különböző média eszközök segítségével hozzájárul a kisközösségek és a kistérségek értékeinek megosztásához, továbbá tehetséges fiatalok által előállított szellemi termékek és alkotások népszerűsítéséhez.

Továbbá támogatja hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok közösségi tevékenységeit, programjait, segítséget nyújt a társadalomba való beilleszkedésükben. Közreműködik gyermekek és fiatalok lelkigondozásában, mentálhigiénés segítésében. Az ifjúsági munka folyamatos működésének biztosítása érdekében közreműködik a Váci Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészség és Iroda programjaiban és működtetésében.

Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében különösen nagy hangsúlyt fektet a fiatalok mind nagyobb számú bevonására, az önkéntesség és az öntevékenység erősítésére, ifjúsági animátorok, közösségvezetők képzésére.

Kapcsolatot tart és együttműködik hasonló célú és jellegű hazai és külföldi civil és egyházi  szervezetekkel, oktatási és nevelési intézményekkel. A fenti célok elérése érdekében projekteket készít elő, és pályázatokat nyújt be az illetékes költségvetési szervekhez, hazai és külföldi szervezetekhez.

Fel a tetejére